Slide Gilsa-Plast productos varios en PLV

1. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

GILSA – PLAST S.L. li informa que les dades de caràcter personal que poguessin proporcionar-se, a través del website, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporats en els fitxers titularitat de GILSA – PLAST S.L., les dades de la qual consten en l’encapçalament.

Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, i si escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de GILSA – PLASTS.L., a través de qualsevol mitjà, fins i tot l’electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats de GILSA – PLAST S.L.

Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat dels serveis que Vostè sol·licita. La falta d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que GILSA – PLAST S.L. pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti.

El consentiment atorgat per al tractament de les seves dades personals, pot ser revocat a qualsevol moment, dirigint-se a l’adreça de GILSA – PLAST S.L. o a través del correu electrònic gilsaplast@gilsaplast.com.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.

2. EXERCICI DE DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a GILSA – PLAST S.L. podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els fitxers de GILSA – PLAST S.L.

Donat el caràcter confidencial de la informació, Un, no podrà exercitar els seus drets telefònicament, ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a GILSA – PLAST S.L. en l’adreça indicada a l’inici o a l’adreça de correu electrònic gilsaplast@gilsaplast.com.
3. MESURES DE SEGURETAT

GILSA – PLAST S.L. li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnablesi enterament fiables i que GILSA – PLAST S.L. no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que poguessin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari.

4. ÚS DE COOKIES

Les “cookies” constitueixen una eina emprada pels servidors Web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus usuaris.

Les “cookies” són missatges enviats pel servidor a l’ordinador de l’usuari, consistents en fitxers de text que s’emmagatzemen en la memòria de l’ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a Internet, etc. Les “cookies” tornen a ser enviades al servidor cada vegada que l’usuari entra en aquesta pàgina.

La finalitat de les “cookies” de GILSA – PLASTS.L. és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Si no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookiepot configurar el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en aquest cas, la qualitat del funcionament del website pot disminuir.

Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals del client, ni poden llegir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius cookiecreats per altres proveïdors.

Els “logs” són uns arxius emmagatzemats en el servidor de GILSA – PLAST S.L. que registren dades sobre la seva navegació i ens permeten seguir-li prestant els serveis que sol·licita. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar-los en el menor termini possible.

5. MENORS D’EDAT

En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys. GILSA – PLAST S.L. sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor.

GILSA – PLAST S.L. No respon d’aquelles dades de menors que sense poder conèixer GILSA – PLAST S.L. aquest fet s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

6. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA.

GILSA – PLAST S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L’ús del Web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d’acord amb les lleis d’Espanya.