Slide impresora-hp-latex-r1000

Suports Rígids i flexibles

A Gilsa-Plast apostem per donar un bon servei d’impressió, sobre suports rígids, principalment materials que manipulem posteriorment, com el metacrilat, PVC escumat i poliestirè, HP LATEX R1000 utilitza tintes molt adherents, que permeten fer impressions sobre materials de base blanca amb tintes de color CMYK i sobre materials de color apliquem primer una base de tinta blanca + CMYK posterior, així qualsevol imatge fotogràfica podrà destacar, ja que el blanc brillant, de les tintes Latex fa els colors més vius, per les seves característiques, Imprimim també sobre suports transparents com PETG o metacrilat fins a gruixos de 50 mm, amb imatges invertides i posteriorment fondejades en blanc Latex donant qualitats impressionants a través de les transparències.

La creació no té límits, imprimim peces petites individuals i en gran format, també en gran format/múltiples impressions i un cop impreses les plaques en els diferents suports possibles, extraiem les peces dissenyades en tall de làser o CNC (control numèric), ja impreses i aconseguim reduir els costos de producció amb un aprofitament màxim dels materials.

Les tintes Làtex permeten a les peces ja impreses i tallades, poder-les doblegar per termoformat i aconseguir que les tintes no s’esquerdin ni desprenguin del suport imprès.

Amb la nova impressora HP R1000 de tintes ecològiques UL ECOLOGO® y UL GREENGUARD GOLD2 que produeixen impressions inodores amb base d’aigua i materials de suport també ecològics com la fusta MDF creem floorstands permanents i de fàcil muntatge, realitzem estructures per exposar els seus productes que es lliuren impresos i desmuntats, així estalviant costos logístics de distribució als punts de venda.

Si el que voleu és que únicament us realitzem les impressions, només ens heu d’aportar el material que voleu imprimir, nosaltres us oferim una impressió de gran adherència i de qualitat de 1200 x 1200 ppp sobre tot tipus de materials, rígids i flexibles, vinilos i lones .