Slide Placa fácil rotura extintor

Pantalles de fàcil trencament

Per caixes d’extintors i mànegues d’extinció d’incendis.
Són plaques de poliestirè transparent, reticulades amb fresa (CNC), formant quadrícules en el material de manera que en cas de accés ràpid a l’interior de la caixa, amb un lleuger cop es trenca a quadrats i així s’eviten possibles danys a les persones.

rotura-facil